Om klinikken

Kære patienter,

Klinikken er, efter en årrække som regional udbudsklinik, igen fra den 1/1 2019 drevet af alment praktiserende læger efter overenskomst med de danske regioner, sådan som det kendes fra langt de fleste klinikker i landet. Det betyder, at det er praktiserende læger Thomas Ulstrup og Bjarke Forsberg Nissum, som vil stå for den lægelige behandling i tæt samarbejdet med erfarne sygeplejersker og lægesekretær.

Der vil gradvist blive introduceret nye tiltag, som led i almindelig udvikling af klinikken, sådan som det ses i mange andre klinikker landet over. Aktuelt er der per 3/1 2019 indført mulighed for at modtage en sms-påmindelse dagen før, du har en aftale i klinikken. Det kræver blot, at du oplyser os om dit mobilnummer eller selv indtaster det i selvbetjeningen.

Med venlig hilsen

Balling Lægeklinik