Sundhedskort

Registrering
Når du ankommer til klinikken skal sundhedskortet (gule sygesikringskort) registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren ved indgangen. Hvis du har downloadet det som app på din telefon, bedes du henvende dig til sekretæren.
Det har 2 funktioner:

1. Det bliver registreret i vores IT-system at du er ankommet, så kan vi se, at du er klar til at blive kaldt ind.

2. Når kortet registreres, kan sygesikringen se, at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset og er din adgang til gratis lægehjælp.